Energiatehokkaampaa arkea älykodissa

Energiatehokkaampaa arkea älykodissa

Talvikauden lähestyessä moni kiinnittää huomiota kodin lämmitykseen ja samalla pohditaan, kuinka asumisen energiatehokkuutta voidaan parantaa. Älykoti tarjoaa hyvät mahdollisuudet toteuttaa toimintoja, joilla voidaan vaikuttaa asumisesta aiheutuvan hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Lämmityskustannukset kuriin

Kodin energiankulutuksen merkittävin kustannus syntyy asuintilojen lämmityksestä. Älykodissa lämmitystarve pystytään huomioimaan erilaisten automaattisten toimintojen avulla, jolloin tiloja ei ylilämmitetä turhaan. Ulko- ja sisälämpötiloja mittaavat anturit auttavat suhteuttamaan lämmitystarpeen vallitseviin olosuhteisiin.

Nykyisin tarjolla on IoT-ympäristöihin yhdistettyjä lämpöpumppuja, jotka hyödyntävät lämmityksen optimoinnissa olosuhteista ja käyttöympäristöstä kerättyä dataa. Uusimmissa älykkäissä lämpöpumppujärjestelmissä on mahdollisuus myös mobiiliohjaukseen. Sähkölämmitteisissä kodeissa lämmitystä voidaan jonkin verran optimoida myös sähkönhinnan kausivaihtelun mukaan.

Lämmityksen energiatehokkuutta voidaan parantaa myös läsnäolotunnistukseen perustuvalla lattialämmityksen ohjauksella. Kun automaatiojärjestelmä tietää asuintilojen olevan tyhjillään, lämmitystä ja ilmastointia voidaan pienentää automaattisesti. Ilmanvaihdon tehonsäätö on monessa kodissa automatisoitu vuorokausirytmin mukaan.

Olosuhteiden ja energiankulutuksen seuranta

Älykotijärjestelmän kautta voidaan saada kattavasti dataa kodin olosuhteista. Energiankulutuksen seuraaminen järjestelmän ohjauspaneelista tarjoaa mahdollisuuden ohjata omaa energian- ja vedenkulutusta taloudellisempaan suuntaan.

Energiankulutuksen säännöllinen seuranta voi auttaa myös poikkeamien havaitsemisessa. Lämpövuodot talon rakenteissa, lämmityslaitteiden väärät asetusarvot tai toimintahäiriöt voidaan huomata poikkeamina seurantatiedoissa. Olosuhteiden seurantaan on helppo määritellä raja-arvoja, joiden perusteella esimerkiksi lämpötilapoikkeamille pystytään asettamaan automaattisia hälytyksiä, mikä lisää turvallisuutta mm. laiterikkojen varalta.

Kaipaatko energiatehokkuutta asumiseen? Ota yhteyttä, niin suunnitellaan energiatehokkuutta optimoiva kotiautomaatiokokonaisuus sinun tarpeisiisi.