Elämä älykodissa on turvallisempaa, kun tilojen olosuhteiden seuranta, etävalvonta ja vikailmoitukset voidaan hoitaa automaattisesti. Kotiautomaation turvatoiminnot mahdollistavat jopa turvallisuusuhkien ennakoinnin – vika- ja vaaratilanteisiin voidaan reagoida nopeasti ja ehkäistä vahinkoja. Kodin turvajärjestelmä älylukoista kameratunnistukseen toteutetaan aina korkean tietoturvaluokituksen laitteilla, joten koti on turvassa myös hakkereiden kyberhyökkäyksiltä.

Suomen Kotiautomaatio - Murto- ja palosuojaus

Murto- ja palosuojaus

Kodin murto- ja palosuojausjärjestelmät integroidaan yleensä aina kotiautomaatioon, jolloin hälytykset voidaan ohjata vartiointiliikkeeseen. Kotiautomaation toteutuksessa käytettävät laitteet ovat sensoreiltaan erittäin tarkkoja, joten alkavaan tulipaloon pystytään reagoimaan heti.

Murtosuojauksen automaation lisäksi kodin tiloihin voidaan asemoida huomaamattomat hälytyspainikkeet, joiden avulla uhkaavissa tilanteissa vartiointiliikkeelle voidaan antaa äänetön hälytys. Valvontakameroiden liiketunnistuksessa voidaan kytkeä päälle lemmikkieläinasetus, jolloin lemmikkisi liikkuminen kodin tiloissa ei aiheuta turhaa hälytystä.

Suomen Kotiautomaatio - Etäkäytettävä ovipuhelinjärjestelmä

Etäkäytettävä ovipuhelinjärjestelmä

Etäkäytettävä ovipuhelinjärjestelmä antaa mahdollisuuden nähdä ulko-ovesi takana käyvät lähetit ja kutsumattomat vieraat, myös silloin kun et ole kotona. Korkealaatuista kameran kuvaa zoomaamalla nähdään yksityiskohdat tarkasti ja ovipuhelimen kautta voit puhua samaan tapaan kuin kotona ollessasi.

Suomen Kotiautomaatio - Kotisi turvaksi

Vesivahinkovahti

Pesukoneiden ja putkirikkojen aiheuttamat mahdolliset vesivahingot pystytään estämään täysin, jos käytössäsi on turva-automaatioon kytketty kosteusvahti. Vuodon sattuessa automaattisesti käynnistyvä vedenkatkaisu on pelastanut usean kodin vesivahingolta. Anna kotiautomaation turvata sinunkin omaisuutesi!

Suomen Kotiautomaatio - Kodin olosuhteiden valvonta

Kodin olosuhteiden valvonta

Modernin kodin energiatehokkuutta voidaan parantaa kotiautomaatio avulla. Lämmitysjärjestelmän tai ilmanvaihdon automaattinen säätö läsnäolotunnistimien avulla on helppo tapa pienentää asumiskustannuksia. Kotiautomaatiojärjestelmästä saadaan kattava raportointi talon hiilijalanjäljestä ja automaattisilla huonekohtaisilla tilaohjauksilla voidaan optimoida energiankulutusta entisestään.

Suomen Kotiautomaatio - Hälytykset haluttuihin kohteisiin

Hälytykset haluttuihin kohteisiin

Turva-automaation hälytykset ohjataan kodin asukkaan lisäksi esimerkiksi vartiointiliikkeeseen. Esimerkiksi äänetön murtohälytys voidaan välittää vartiointiliikkeelle tai hälytys auki jääneestä ikkunasta kodin asukkaille kannattaa esiohjelmoida järjestelmään. Valvontakamerajärjestelmän korkealaatuiset nauhoitteet tallentuvat automaattisesti ja ovat katsottavissa kotiautomaation hallintasovelluksen kautta reaaliajassa ja jälkikäteen.

Aukoton enterprise-tason tietoturva

Kotiautomaatiototeutuksissa käyttämämme verkkolaitteet, reitittimet ja palomuurit ovat teknisesti sen tasoisia, että niillä pystytään toteuttamaan enterprise-tasoinen tietoturva koko järjestelmälle. Meille on tärkeää, että toimittamamme kotiautomaatio on luotettava ja toimintavarma – siksi emme tingi laadusta tietoturvan kustannuksella.

Valitse Suomen Kotiautomaatio, kun haluat vakaan ja hakkerivapaan kotiautomaatiojärjestelmän!